Program nauczania

Kurs A1 – dla początkujących

1. Lekcja

Przedstawiamy się: (Vorstellung)

Tematy:

 • witamy się i żegnamy
 • imię, nazwisko
 • zwroty grzecznościowe
 • formy oficjalne/grzecznościowe oraz nieoficjalne/potoczne

Gramatyka:

 • zaimki osobowe (ich, du, er…)
 • czasowniki (sein, heißen, machen, haben..) oraz ich odmiana przez osoby

Pytania główne:

 • Wer bist du? (Kto ty jeteś?)
 • Wie heißt du? (Jak się nazywasz?)
 • Wie geht es dir? (jak ci idzie?)

========================

2. Lekcja

Pochodzenie – (Herkunft)

Tematy:

 • pochodzenie, narodowość
 • miejsce zamieszkania

Gramatyka:

 • rzeczownik i jego rodzaje
 • liczba pojedyncza i mnoga w rzeczowniku
 • rodzajnik określony (der, die, das)
 • nieokreślony (ein, eine, ein)
 • szyk wyrazów w zdaniu twierdzącym/orzekającym

Pytania główne:

 • Woher kommst du? (Skąd jesteś?- Pochodzenie)
 • Wo wohnst du? (Gdzie mieszkasz?)
 • Wohin gehst du? (Dokąd idziesz?)

========================

3. Lekcja

Kalender, Zeit, Zahlen…( Kalendarz, czas, liczby…)

Orientujemy się w czasie, liczymy, płacimy…

Tematy:

 • Liczby główne
 • Kalendarz
 • czas

Gramatyka

 • szyk wyrazów w zdaniu pytającym
 • przymiotnik w relacji do rodzajnika
 • przypadek: biernik (kogo?, co?) > Akkusativ (wen?, was?)

Pytania główne:

 • Wie spät ist es? (Która godzina?)
 • Wie viele Monate bist du…? (Ile miesięcy/ jak długo?)
 • Was kostet …? (Ile kosztuje?)

=========================

4. Lekcja

Poznajemy się – (Wir lernen uns kennen)

Tematy:

 • zawód, wykształcenie,
 • stan rodzinny,
 • szkoła, praca

Gramatyka:

 • czasowniki
 • czas >> teraźniejszy oraz przyszły
 • Przypadek: dopełniacz (czyj?) > Genitiv (wessen?)

=====================

5. Lekcja

Zwroty pytające – (Fragewörter)

Tematy:

 • Pytamy – odpowiadamy
 • potwierdzamy
 • zaprzeczamy

Gramatyka:

 • szyk wyrazów w zdaniu przeczącym
 • zwroty i zaimki pytające (kto, komu, dlaczego, kiedy… (?)) – (wer, wem, warum, wann…(?))
 • Przypadek: celownik (komu?, czemu?) Dativ (wem?)

=====================

6. Lekcja

Sytuacje codzienne – (Alltag)

Tematy:

 • opowiadanie o sytuacjach codziennych
 • dialogi
 • używanie czasu teraźniejszego i przyszłego

Gramatyka:

 • czas przeszły
 • przyimki miejsca: na, w, przy … (auf, in, an…)

=======================

7. Lekcja

Wczasy, czas wolny – (Urlaub, Freizeit)

Tematy:

Dialogi i opowiadania na różne tematy z celem wykorzystania wcześniej nauczonych aspektów gramatycznych i tematycznych

Gramatyka:

 • zdania złożone – szyk wyrazów (podstawa)
 • czasowniki złożone
 • czasowniki modalne (tylko podstawa)

=====================